Personvernpolicy for opplæringsprogrammet Rent Senter
Denne erklæringen redegjør for behandling av personopplysninger i forbindelse med bruk av opplæringsprogrammet Rent Senter.

Erklæringen sier noe om hvilke personopplysninger som blir innhentet i nettportalen, hvordan de brukes, hvem som har tilgang på informasjonen, og hvordan informasjonen sikres mot uautorisert tilgang.

Din personlige informasjon er beskyttet av personopplysningsloven, og Antidoping Norge er forpliktet til å behandle denne informasjonen på en sikker måte.

1. Hvilken informasjon blir registrert, og til hvilket formål?
Den enkelte brukers navn, e-postadresse og tilknytning til treningssenter/utdanningssted oppgis i programmet. Registrering av navn og e-postadresse øker brukervennligheten til programmet og gir brukeren mulighet til å gjennomføre deler av opplæringen ved et besøk, for deretter å gjennomføre resterende opplæring ved en senere anledning.

Registrering av gjennomførte case benyttes i tillegg til statistiske formål for oppfølging og videreutvikling av programmet. Opplysninger om din gjennomføring registreres av Antidoping Norge og kan meddeles ditt registrerte treningssenter/utdanningssted. En del treningssentre/utdanningssted har videre behov for rapportering av gjennomførte case, både på antall og på spesifikke brukere. Det er av disse grunner viktig at Antidoping Norge til enhver tid skal kunne ta ut gode rapporter.

Det er mulig å tegne seg for å motta oppsummeringer og et diplom for gjennomført Rent Senter på e-post.

2. Hvem har tilgang til din informasjon, og hvordan brukes den?
Ved registrering av tilknytning kan ditt treningssenter/utdanningssted få informasjon om at du har gjennomført Rent Senter. Navn og e-postadresse vil ikke bli benyttet til andre formål enn nevnt ovenfor, og ville ikke bli gjort kjent for andre.

3. Sikring av informasjon og sletting av opplysninger
All informasjon lagres på en lukket database. Siden kun e-postadresse, navn og tilhørighet til treningssenter/utdanningssted registreres, anses risikoen for misbruk av opplysningene som svært liten.

Antidoping Norge / februar 2016