INFORMASJON OM RENT SENTER
Rent Senter er et e-læringsprogram for ansatte og medlemmer på treningssentre som har avtale med Antidoping Norge. Gjennom seks moduler, fire for medlemmer, med en varighet på 4-8 minutter, vil du lære det viktigste innen antidoping.

Hver modul er bygget opp med video, oppgaver og fakta. Du trenger ikke å fullføre alle modulene på en gang. Programmet husker hva du har gjennomført tidligere.

Når du har fullført alle casene, vil du kunne motta et diplom for gjennomført program på e-post. Ansatte må bestå en kunnskapstest før de kan få diplom. Du vil også etter hver modul kunne få tilsendt en epost med en oppsummering av de viktigste lærepunktene. Disse kan du skrive ut eller lagre som ditt eget antidoping kompendium å bruke det som oppslagsverk.

Rent Senter er laget for bruk på mobile plattformer. Det vil selvsagt også egne seg utmerket på PC/Mac. Programmet er laget av Antidoping Norge, og finansiert i samarbeid med Virke Trening.

Vi hører gjerne fra deg dersom du har innspill og tilbakemeldinger til Rent Senter – på post@antidoping.no.

Lykke til med gjennomføringen av Rent Senter!